x
بررسی پرونده های کمیسیون های عمران و فرهنگی وبودجه در صحن شورا

بررسی پرونده های کمیسیون های عمران و فرهنگی وبودجه در صحن شورا

?به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان نوزدهمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست سیدحسین رحیمی و با حضور اعضای شورا ومهندس کهنوجی شهردار رفسنجان درصحن شورا برگزار شد.در این جلسه لوایح و نامه های ارسالی از سوی…


  • ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

?به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان نوزدهمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست سیدحسین رحیمی و با حضور اعضای شورا ومهندس کهنوجی شهردار رفسنجان درصحن شورا برگزار شد.در این جلسه لوایح و نامه های ارسالی از سوی کمیسیون های داخلی در دستور کار قرار گرفت و پیرامون آن تصمیم گیری شد.درادامه طرح های پیشنهادی مختلفی درصحن شورا مطرح ومورد بحث وبررسی رئیس واعضای شورا وشهردار قرار گرفت.

مطالب مــرتبط