x
بررسی پرونده های کمیسیون های عمران و فرهنگی ؛بودجه وبانوان در صحن شورا

بررسی پرونده های کمیسیون های عمران و فرهنگی ؛بودجه وبانوان در صحن شورا

سی وسومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان درصحن شورا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان سی وسومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست سید حسین رحیمی و با حضور اعضای شورا و شهردار رفسنجان درصحن شورا برگزار…


  • ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

سی وسومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان درصحن شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان سی وسومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست سید حسین رحیمی و با حضور اعضای شورا و شهردار رفسنجان درصحن شورا برگزار شد.

در این جلسه لوایح و نامه های ارسالی از سوی کمیسیون های داخلی در دستور کار قرار گرفت و پیرامون آن تصمیم گیری شد.

درادامه طرح های پیشنهادی مختلفی درصحن شورا مطرح ومورد بحث وبررسی رئیس واعضای شورا وشهردار قرار گرفت.

 

مطالب مــرتبط