x
برگزاری نخستین جلسه كمیته نامگذاری كمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رفسنجان

برگزاری نخستین جلسه كمیته نامگذاری كمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رفسنجان

اولین جلسه کمیته نامگذاری معابر شهر رفسنجان با حضور اعضای آن در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان به منظور نامگذاري و تغيير نام خيابآن ها، كوي‌ها، ‌ميادين، گذرگاه ها،‌بوستان ها، كوچه‌ها،…


  • ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

اولین جلسه کمیته نامگذاری معابر شهر رفسنجان با حضور اعضای آن در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان به منظور نامگذاري و تغيير نام خيابآن ها، كوي‌ها، ‌ميادين، گذرگاه ها،‌بوستان ها، كوچه‌ها، بن‌بست‌ها و اماكن عمومي در داخل حوزه شهري ، نخستین جلسه كميته نامگذاري كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر رفسنجان به ریاست سید ابراهیم صباغ جعفری و با حضور دکترحکمت رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر و معاون فرهنگی شهرداری و كارشناسان اين حوزه با هدف بررسی نامه های رسیده مربوطه در سالن جلسات شورای شهر برگزارشد.

در این جلسه روی پیشنهادهای رسیده از سوی شهرداری بحث و بررسی صورت گرفت و اعضای کمیته با نامگذاری تعدادی از معابر شهری موافقت کردند ودر نهایت جهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورا ارجاع داده شد

لازم به ذکر است، بر اساس مطالب مطرح شده در این کمیته،برنامه الکتریکی پیش نویس نامگذاری معابر شهری اجرا خواهد شد.

مطالب مــرتبط