x
برگزاری کمیسیون عالی معاملات شهرداری رفسنجان

برگزاری کمیسیون عالی معاملات شهرداری رفسنجان

حضور سیدحسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در کمیسیون عالی معاملات شهرداری رفسنجان به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه کمیسیون عالی معاملات شهرداری رفسنجان باحضور سیدحسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان ، مهندس کهنوجی شهردار…


  • ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

حضور سیدحسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در کمیسیون عالی معاملات شهرداری رفسنجان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه کمیسیون عالی معاملات شهرداری رفسنجان باحضور سیدحسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان ، مهندس کهنوجی شهردار و جمعی از معاونین ومدیران شهری شهرداری با هدف بازگشایی پاکت های مناقصه عمومی مربوط به استعلام های رسیده در مورد اگهی های جاری در شهرداری مرکزی برگزار شد

مطالب مــرتبط