x
بـازدیـد رئیس کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر از چایخانه حضرت در مشهد

بـازدیـد رئیس کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر از چایخانه حضرت در مشهد

سیدابراهیم صباغ جعفری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر به همراه حجـت الاسـلام عسکـری امـام جمعـه شهرستان رفسنجـان از چایخانه حضرت که به همت هیئت خدام رضوی شهرستان در حال فعالیت میباشند ؛ بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی…


  • ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

سیدابراهیم صباغ جعفری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر به همراه حجـت الاسـلام عسکـری امـام جمعـه شهرستان رفسنجـان از چایخانه حضرت که به همت هیئت خدام رضوی شهرستان در حال فعالیت میباشند ؛ بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان در هشتمیـن روزاز فعـالیـت چایخـانه حضـرت در صحـن کوثـر بـارگـاه امـام رضـا علیه السـلام ؛ رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و امام جمعه شهرستان رفسنجان از چایخانه حضرت بازدیدو از نزدیک در جریان فعالیت های هئیت خدام رضوی قرار گرفتند.

برپایه این گزارش ؛ فعـالیـت هیئت خـدام رضـوی شهرستـان به مدت ۱۰ روز در چـایخـانـه حـرم مطهـر آغـاز و به مـدت ۲روز دیگـر ادامـه دارد.

لازم به ذکـراست کـه روزانـه تعـداد ۱۵ هـزار چای و بستـه های تبـرکی بیـن زائـرین حضـرت رضـا علیـه السـلام تـوزیـع می شـود.

مطالب مــرتبط