x
تاکید بر همکاری های متقابل بین آموزش و پرورش و شهرداری در بازدید از اردوگاههای آموزش وپرورش

تاکید بر همکاری های متقابل بین آموزش و پرورش و شهرداری در بازدید از اردوگاههای آموزش وپرورش

مدیران شهری به همراه رئیس اداره آموزش وپرورش از دو اردوگاه دانش آموزی، فرهنگی‌ و ورزشی آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهرو شهردار به همراه رئیس…


  • ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مدیران شهری به همراه رئیس اداره آموزش وپرورش از دو اردوگاه دانش آموزی، فرهنگی‌ و ورزشی آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهرو شهردار به همراه رئیس اداره آموزش وپرورش از فضاهای داخلی دو اردوگاه فرهنگی ؛ ورزشی دانش آموزی شهرستان رفسنجان بازدید کردند.

در این بازدید بر همکاری های متقابل بین آموزش و پرورش و شهرداری تاکید شد.

برپایه این گزارش ؛ در این بازدید ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های پرورشی و فرهنگی لازمه تربیت دانش آموزان عنوان شد.

همچنین در این بازدید عنوان شد : حضور دانش آموزان در اردوها اثرگذاری بسیار زیادی در روح و جان دانش آموزان دارد به طوری که تجارب و آموزه های اردو تا سال ها در ذهن آنان ماندگار خواهد شد و اثر تربیتی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه با تاکید بر حضور دانش آموزان در اردوهای فرهنگی و ورزشی بیان شد: هر گونه پرداخت هزینه برای ساخت؛توسعه و بهسازی فضاهای دانش آموزی مانند اردوگاه ها، در واقع سرمایه گذاری برای آینده دانش آموزان محسوب می شود.

 

مطالب مــرتبط