x
تاکید رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان بر ضرورت تسریع در روند اجرایی پروژه میدان بسیج

تاکید رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان بر ضرورت تسریع در روند اجرایی پروژه میدان بسیج

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در بازدید از عملیات عمرانی میدان بسیج بر تسریع در عملیات اجرایی این پروژه در استانه عید نوروز تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان سیدحسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان…


  • ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در بازدید از عملیات عمرانی میدان بسیج بر تسریع در عملیات اجرایی این پروژه در استانه عید نوروز تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان سیدحسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان از عملیات ساماندهی و بازپیرایی میدان بسیج بازدیدکرد و از نزدیک در جریان روند اجرایی این پروژه قرار گرفت و ضمن بررسی عملیات عمرانی ، بر ضرورت تسریع در روند اجرایی این پروژه در آستانه عید نوروز تاکید کرد.

ضمنا در این بازدیدمهندس شفیعی مشاور عمرانی شهردار ومهندس خطیب کارشناس مطالعات پژوهش شهرداری نیز حضور داشتند.

مطالب مــرتبط