x
تجلیل از رئیس و اعضای شورای شهر رفسنجان با حضور دستیار رئیس جمهور

تجلیل از رئیس و اعضای شورای شهر رفسنجان با حضور دستیار رئیس جمهور

در آیین رونمایی از الگوی حکمرانی مردمی و مدیریت مشارکتی شهرداری رفسنجان، از رئیس و اعضای شورای شهر رفسنجان با حضور دستیار رئیس جمهور تجلیل شد.


  • ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در آیین رونمایی از الگوی حکمرانی مردمی و مدیریت مشارکتی شهرداری رفسنجان، به مناسبت روز ملی شوراها و با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت و استاندار کرمان، از رئیس و اعضای شورای شهر رفسنجان تقدیر شد.

مهندس مجید کهنوجی شهردار رفسنجان در این مراسم با تشکر از شورای شهر مردمی، گفت: اگر شهرداری موفقیتی دارد، به خاطر نیت الهی و حمایت شورا از شهردار و شهرداری است.

مطالب مــرتبط