x
تدوین بودجه ۱۴۰۱شهرداری از اوایل دی ماه / پیشنهاد افزایش بهای خدمات شهری متعلق به اتباع بیگانه در رفسنجان

تدوین بودجه ۱۴۰۱شهرداری از اوایل دی ماه / پیشنهاد افزایش بهای خدمات شهری متعلق به اتباع بیگانه در رفسنجان

بیست وهفتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان که به ریاست سیدحسین رحیمی و باحضور اعضای شورای شهر و مهندس کهنوجی شهرداررفسنجان درصحن شورا برگزار شد . به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان نشست این هفته شورای اسلامی شهر…


  • ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

بیست وهفتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان که به ریاست سیدحسین رحیمی و باحضور اعضای شورای شهر و مهندس کهنوجی شهرداررفسنجان درصحن شورا برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان نشست این هفته شورای اسلامی شهر رفسنجان با محوریت بررسی وتصویب نامه های ارجاعی از کمیسیون برنامه وبودجه برگزار گردید

درهمین راستا مهندس کهنوجی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه از تدوین بودجه ۱۴۰۱شهرداری از اوایل دیماه خبر داد.

در ادامه مهندس حسین کهنوجی ضمن ارائه گزارشی از تعداد و معضلات مرتبط با حضور اتباع بیگانه در سطح شهر رفسنجان افزود: شهرداری مکلف است نسبت به جذب عوارض مربوط به اتباع بیگانه با اداره امور اتباع وارد مذاکره شودو چون این امر مقوله مهمی است تقاضا دارم با این طرح موافقت نمایید. سپس این طرح مورد بحث وبررسی قرار گرفت ودر نهایت با پیشنهاد شهرداری مربوط به طرح مذکور موافقت گردید.

مهندس کهنوجی همچنین گزارشی از هزینه ودر آمد شهرداری در ۶ماهه سال۱۴۰۰ وعملکرد آبان۱۴۰۰ شهرداری بر اساس صورت وضعیت ها ارائه داد.

همچنین در این نشست سید حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهررفسنجان با اشاره به معضل اتباع خارجی که از شهرداری ،بهداشت و…خدمات می گیرند و هیچ هزینه وعوارضی پرداخت نمی کنند خواستارسرشماری وساماندهی اتباع با محوریت فرمانداری وهمکاری سایر دستگاه های مرتبط شد.

در ادامه نامه طرح تامین در آمدپایدار شهرداری مطرح ومورد بحث وبررسی قرارگرفت که با طرح کلی پیشنهاد موافقت شد ومقرر شداز طریق مجاری قانونی وتوسط مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت صورت گیرد.

مطالب مــرتبط