x
تشریح فعالیت شرکت دانش بنیان بومی در صحن شورای شهر رفسنجان

تشریح فعالیت شرکت دانش بنیان بومی در صحن شورای شهر رفسنجان

یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای شهر با حضور رئیس، اعضای شورای شهر، شهردار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان کاوشگران آب و پایشگران هوا تشکیل شد.


  • ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه موضوع اخذ حمایت شهرداری و شورای شهر از شرکت دانش بنیان مطرح و مقرر شد هوشمندسازی یکی از چاه های شهرداری رفسنجان به طور آزمایشی انجام و پس از آن پیرامون همکاری فی مابین تصمیم گیری شود.

شرکت دانش بنیان کاوشگران آب و پایشگران هوا متشکل از تیم ۳۰ نفره نخبگان دانشگاهی و تولیدکننده دستگاه های هوشمندسازی چاه های آب و کشاورزی در مرکز رشد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان مستقر است.

به گفته ملامحمدی مدیرعامل شرکت دانش بنیان کاوشگران آب، ارائه خدمات در حوزه هوشمندسازی کشاورزی، منابع آب، باغبانی و هواشناسی از اهم فعالیت های این شرکت است.

مطالب مــرتبط