x
تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۷ شهرداری رفسنجان

تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۷ شهرداری رفسنجان

جلسه کمیسیون ماده هفت شهرداری رفسنجان در سال ۱۴٠۲ با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.


  • ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه مهندس کهنوجی عضو شورای شهر، مدیرعامل سازمان سیما و منظر، شهرداران مناطق و مدیران شهری حضور داشتند.

در این جلسه پرونده های کمیسیون و درخواست های مردمی مطرح و بررسی و پیرامون نامه های ارسالی بحث و تصمیم گیری شد.

مطالب مــرتبط