x
تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری رفسنجان در صحن شورا

تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری رفسنجان در صحن شورا

نودو چهارمین نشست شورای اسلامی شهررفسنجان درقالب نشست فوق العاده به ریاست سیدحسین رحیمی و با هدف بررسی وتصویب تعرفه عوارض محلی ۱۴۰۲ شهرداری در صحن شورا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهررفسنجان ؛براساس قوانین موجود شهرداریها…


  • ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

نودو چهارمین نشست شورای اسلامی شهررفسنجان درقالب نشست فوق العاده به ریاست سیدحسین رحیمی و با هدف بررسی وتصویب تعرفه عوارض محلی ۱۴۰۲ شهرداری در صحن شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهررفسنجان ؛براساس قوانین موجود شهرداریها برای تأمین بودجه های خود و ارائه خدمات به شهروندان مجاز هستند عوارض محلی دریافت کنند.

هر ساله تعرفه عوارض محلی؛ درآمد شهرداری را مشخص و بعد ملاک عمل شهرداری قرار می‌گیرد، البته باید گفت که تمام درآمدها از محل این عوارض نیست.

برپایه این گزارش یکی از وظایف شورا، وضع قوانین تعرفه‌ای است و تعرفه نیز مکمل بودجه است اما از آنجایی که تعرفه مرتبط با مردم است باید منصفانه و متعادل باشد.

در همین راستا تعرفه پیشنهادی عوارض محلی سال ۱۴۰۲ از سوی شهردارمحترم تقدیم صحن شورا شد و عوارض محلی پیشنهادی با حضور رئیس واعضای شورای شهر ؛ مدیرمالی و شهرسازی در صحن شورا بررسی و تصویب وجهت تاییدیه نهایی به استانداری ارجاع گردید.

در این نشست اعضای شورای مردمی ششم در جهت تصویب عوارض محلی ۱۴۰۲ شهرداری تلاش کردند تا علاوه بر تحقق بودجه شهرداری، رعایت حال شهروندان در اخذ عوارض و شرایط اقتصادی مد نظر قرار گیرد.

مطالب مــرتبط