x
جلسه شورای اقامه نماز ادارات شهرستان رفسنجان برگزارشد

جلسه شورای اقامه نماز ادارات شهرستان رفسنجان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه شورای اقامه نماز ادارات شهرستان رفسنجان با حضور معاون فرماندار ؛ رئیس شورای شهر ؛ معاون فرهنگی ؛ اجتماعی شهرداری وجمعی ازمسئولین وکارشناسان مربوطه در فرمانداری برگزار شد. سیدحسین رحیمی رئیس…


  • ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه شورای اقامه نماز ادارات شهرستان رفسنجان با حضور معاون فرماندار ؛ رئیس شورای شهر ؛ معاون فرهنگی ؛ اجتماعی شهرداری وجمعی ازمسئولین وکارشناسان مربوطه در فرمانداری برگزار شد.

سیدحسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در این جلسه اظهار داشت: در ارتباط با اقامه نماز وموضوعات پیرامونی مشکلات اساسی وجود دارد واین هم اختصاص به شهرستان رفسنجان ندارد در کل کشور این معضل وجود دارد و یکی از علل اساسی آن این است که خیلی از افراد پرداختن به موضوع نماز را وظیفه اصلی خود نمی دانند و مادامی که این بینش عوض نشده است هم ستاد اقامه نماز و هم تبلیغات دینی کم رنگ خواهد شد.در ادامه بر تبیین اهمیت نماز و ترویج آن در فضای مجازی تاکید نمود

در ادامه این جلسه مقرر شد هر روز توسط روحانیون ادارات نماز جماعت برپا شود

مطالب مــرتبط