x
جلسه کمیته فنی شهرسازی شهرداری رفسنجان در شهرداری مرکزی برگزارشد.

جلسه کمیته فنی شهرسازی شهرداری رفسنجان در شهرداری مرکزی برگزارشد.

?به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان کمیته فنی شهرسازی به ریاست مهندس ملکی سرپرست شهرداری رفسنجان وباحضور مهندس کهنوجی و سرکار خانم دکتر حکمت نمایندگان شورای اسلامی شهر رفسنجان و جمعی ازمعاونین ؛ مدیران شهری و…


  • ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

?به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان کمیته فنی شهرسازی به ریاست مهندس ملکی سرپرست شهرداری رفسنجان وباحضور مهندس کهنوجی و سرکار خانم دکتر حکمت نمایندگان شورای اسلامی شهر رفسنجان و جمعی ازمعاونین ؛ مدیران شهری و کارشناسان مربوطه برگزارشد

این جلسه با محوریت توسعه شهری،وبا هدف تعیین تکلیف برای ساخت و ساز های مازاد وبحث وبررسی پرونده های تفکیکی حوزه شهرسازی در شهرداری مرکزی برگزار شد.همچنین هرکدام از اعضا کمیته؛ به طور جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص پرونده های ارجاعی املاک واراضی شهر پرداختند و پس از بحث و بررسی تصمیم گیری نهایی شد.

 

 

مطالب مــرتبط