x
جمع بندی نهایی بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال ۱۴۰۱ درهشتمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر

جمع بندی نهایی بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال ۱۴۰۱ درهشتمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر

  بررسی بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری رفسنجان در هشتمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رفسنجان به اتمام رسید و برای تصویب به صحن شورای اسلامی شهررفسنجان ارسال شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان ،…


  • ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

 

بررسی بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری رفسنجان در هشتمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رفسنجان به اتمام رسید و برای تصویب به صحن شورای اسلامی شهررفسنجان ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان ، مهندس حسین کهنوجی ریاست کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر همراه با رئیس شورا ؛ شهردار؛ اعضای کمیسیون ؛ معاونین ومدیران شهری شهرداری و کارشناسان مربوطه طی چندین جلسه فشرده، بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال ۱۴۰۱ را بررسی و تصویب کردند.

این گزارش حاکی است، اعضای کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهرصبح امروز نیز ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص بودجه پیشنهادی سال  ۱۴۰۱ به جمع بندی نهایی بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آتی  پرداختند.

بر اساس این گزارش، با اتمام جمع بندی کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رفسنجان  ، جزئیات بودجه سال آینده به تصویب رسید و در ادامه برای تایید نهایی به صحن شورا ارسال و به رأی گذاشته خواهد شد.

 

مطالب مــرتبط