x
دکتر مه لقا حکمت رای خود را به صندوق انداخت

دکتر مه لقا حکمت رای خود را به صندوق انداخت

دکتر مه لقا حکمت عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان به همراه خانواده پای صندوق رأی حاضر شد.


  • ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، دکتر مه لقا حکمت رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر رفسنجان به همراه خانواده پای صندوق رأی حاضر شد و با شعار رای ما برای استحکام خانواده ایرانی و همراه با خانواده برای ایرانی سرافرازو رای خود را به صندوق انداخت.

مطالب مــرتبط