x
حضور رئیس واعضای شورای مردمی ششم در کنار سیل زدگان تا امداد رسانی همپای پرسنل شهرداری وگروه های جهادی

حضور رئیس واعضای شورای مردمی ششم در کنار سیل زدگان تا امداد رسانی همپای پرسنل شهرداری وگروه های جهادی

با مردم و درمیان مردم تصاویرمنتخب ازحضور رئیس واعضای شورای مردمی ششم در کنار سیل زدگان تا امداد رسانی همپای پرسنل شهرداری وگروه های جهادی به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان به دنبال وقوع سیلاب و ورود آب…


  • ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

با مردم و درمیان مردم

تصاویرمنتخب ازحضور رئیس واعضای شورای مردمی ششم در کنار سیل زدگان تا امداد رسانی همپای پرسنل شهرداری وگروه های جهادی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان به دنبال وقوع سیلاب و ورود آب به معابر شهری رفسنجان ، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان برای بازدید از نحوه خدمت رسانی شهرداری رفسنجان ودیگر ارگان ها از زمان وقوع بحران تاکنون در محل حضور داشته و با رصد مشکلات از نزدیک دستورات لازم جهت مهارکردن این بحران راصادر نموده اند.

مجموعه مدیریت شهری از زمان وقوع همراه وهمدل با مردم وسایر ارگان ها ؛ ضمن تامین امکانات و تجهیزات و حضور در محل هایی که به دلیل وقوع سیلاب دچار آبگرفتگی و حادثه شده اند، اقدام به خدمت رسانی نموده است.

لازم به ذکراست رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان از اول بحران تاکنون سعی کردند پای کار مردم باشند و بجای دیده شدن گره گشای مشکلات مردم باشند.

مطالب مــرتبط