x
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

🕊مقام معظم رهبری:جهاد او جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت اورا شهادت بزرگی قرار داد. 🏴 دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی می داریم ✔روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان

🕊مقام معظم رهبری:جهاد او جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت اورا شهادت بزرگی قرار داد.

🏴 دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی می داریم

✔روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان

مطالب مــرتبط