x
دیداراعضای شورای ششم با استاد نکویی هنرمند ونقاش پیشکسوت رفسنجانی

دیداراعضای شورای ششم با استاد نکویی هنرمند ونقاش پیشکسوت رفسنجانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان با حضور در منزل استادنکویی هنرمند و نقاش پیشکسوت  رفسنجانی با وی دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان یکی…


  • ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان با حضور در منزل استادنکویی هنرمند و نقاش پیشکسوت  رفسنجانی با وی دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان یکی از اولویت های اصلی در مدیریت شهری را نگاه مدیریت حفاظت محور از ارزش های هویتی و فرهنگی شهر رفسنجان بیان نمودند و بر گسترش آن تأکید کردند.

مطالب مــرتبط