x
دیدار و تبریک رئیس و اعضای شورای اسلامی شهررفسنجان  با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار

دیدار و تبریک رئیس و اعضای شورای اسلامی شهررفسنجان با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار

رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان با معاونت سیاسی ، امنیتی واجتماعی فرمانداری دیدار و انتصاب وی راتبریک گفتند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهررفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهربا حضور دردفتر معاونت سیاسی ،امنیتی واجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان با…

رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان با معاونت سیاسی ، امنیتی واجتماعی فرمانداری دیدار و انتصاب وی راتبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهررفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهربا حضور دردفتر معاونت سیاسی ،امنیتی واجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان با مجید دهقانی دیدار و انتصاب ایشان را تبریک گفتند.

همچنین دراین دیدار درخصوص مشکلات، مسائل و نیازهای شهر رفسنجان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست بر تعامل فی مابین در راستای خروجی بهتر فعالیت ها، بهره وری و اثربخشی اقدامات شورای اسلامی شهر تاکید شد زیرا هرچه تعامل و هم اندیشی بین مدیریت شهری و مجموعه فرمانداری بیشتر باشد برآیند فعالیت ها نمود بهتری خواهد داشت.

مطالب مــرتبط