x
راه اندازی دو فرهنگسرا (ایثارو شهادت ؛قرآن ونهج البلاغه ) در دستور کار امروز کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر

راه اندازی دو فرهنگسرا (ایثارو شهادت ؛قرآن ونهج البلاغه ) در دستور کار امروز کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر

بررسی نامه ها و لوایح واصله فرهنگی در بیست وسومین جلسه کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان بیست ودومین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای شهر به ریاست سید ابراهیم صباغ…


  • ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بررسی نامه ها و لوایح واصله فرهنگی در بیست وسومین جلسه کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان بیست ودومین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای شهر به ریاست سید ابراهیم صباغ جعفری و با حضور اعضای کمیسیون درسالن جلسات شورای شهر برگزار شد.

بر اساس این گزارش نامه پیشنهاد شهرداری مربوط راه اندازی دو فرهنگسرای قران و عترت و ایثار وشهادت مطرح ومورد بحث وبررسی اعضای حاضر قرار گرفت ومقررشدجهت تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع داده شود.

سید ابراهیم صباغ جعفری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهررفسنجان هدف از راه اندازی فرهنگسرای قرآن وعترت راگسترش فرهنگ قرآنی در بین شهروندان عنوان کرد و گفت: دستیابی به اهدافی چون آموزش ،حفظ قرآن ، تبلیغات و فضاسازی شهری در حوزه معارف قرآنی نیز با احداث این فرهنگسرا دنبال می‌شود.

وی افزود: به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جوار مطهر شهيدان پر افتخار انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در گلزار شهدارفسنجان با مصوبه شورای اسلامی شهر فرهنگسرای ایثار وشهادت راه اندازی خواهد شد.

در این جلسه سجادی معاون هنری و رمضانی معاون فرهنگی شهرداری با بیان گزارش مختصری از عملکرد خود در سال جاری به ارائه برنامه های اجرایی مجموعه خود در سال آتی پرداختند که برنامه های ارائه شده مورد بحث وتبادل نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت و پس از بررسی جهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورا ارجاع داده شد.

در ادامه نامه مربوط به جشنواره های اعیاد شعبانیه ازجمله جشنواره بیرق ظهور به مناسبت نیمه شعبان مطرح و مورد بحث وبررسی اعضا قرار گرفت وبا نامه های مذکور موافقت وجهت تایید نهایی به صحن شورا ارجاع داده شد.

مطالب مــرتبط