x
راه اندازی کارگروه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

راه اندازی کارگروه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

خستین جلسه کارگروه تبلیغات شهری شهرداری در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با حضور اعضا تشکیل شد.


  • ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه سید ابراهیم صباغ جعفری نماینده شورای شهر، معاون خدمات شهری، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، رئیس اداره سیما و منظر، شهرداران مناطق و جمعی از مدیران شهرداری حضور داشتند.
بررسی اهداف و سیاست های کلان در حوزه تبلیغات شهری از اهم موارد مطرح شده در این جلسه بود.
مطالب مــرتبط