x
رسیدگی به درخواست شهروندان در قالب ملاقات مردمی

رسیدگی به درخواست شهروندان در قالب ملاقات مردمی

ملاقات مردمی سیدحسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان با شهروندان منجر به برطرف شدن مشکلات بیش از ۳۰ شهروند رفسنجانی شد. هدف از این دیدارها بررسی درخواست ها و مشکلات مردمی ؛ پیگیری مسائل ،مشکلات و پیشنهادات شهروندان


  • ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

ملاقات مردمی سیدحسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان با شهروندان منجر به برطرف شدن مشکلات بیش از ۳۰ شهروند رفسنجانی شد.

هدف از این دیدارها بررسی درخواست ها و مشکلات مردمی ؛ پیگیری مسائل ،مشکلات و پیشنهادات شهروندان

مطالب مــرتبط