x
رسیدگی به پرونده اختلافات میان شهرداری ؛ ادارات و شهروندان در کمیسیون ماده۷۷شهرداری

رسیدگی به پرونده اختلافات میان شهرداری ؛ ادارات و شهروندان در کمیسیون ماده۷۷شهرداری

حضور سید حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در جلسه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری این جلسه به ریاست فرماندار و با حضور دادستان ؛ معاون فرماندار؛ مدیران مناطق یک و دو شهرداری؛ مدیر اداره شهرسازی شهرداری ؛ دبیر کمیسیون…


  • ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

حضور سید حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در جلسه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

این جلسه به ریاست فرماندار و با حضور دادستان ؛ معاون فرماندار؛ مدیران مناطق یک و دو شهرداری؛ مدیر اداره شهرسازی شهرداری ؛ دبیر کمیسیون و کارشناس مربوطه در جهت رسیدگی به پرونده اختلافات میان شهرداری و شهروندان و ادارات در باب عوارض و بهای خدمات شهری و قدرالسهم در حال برگزاریست.

لازم به توضیح است کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض و بهای خدمات شهری رسیدگی می‌کند. برای حفظ بی‌طرفی این مرجع، اعضای آن از میان نمایندگانی از استانداری (فرماندار) ؛ دادگستری(دادستان) و شورای اسلامی شهر (رئیس شورا) انتخاب می‌شوند. رأیی که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا درمی‌آید.

مطالب مــرتبط