x
رسیدگی به پرونده های حوزه شهرسازی در کمیته تخصصی شهرداری

رسیدگی به پرونده های حوزه شهرسازی در کمیته تخصصی شهرداری

در جلسه کمیته فنی و شهرسازی پرونده های حوزه مسائل شهرسازی بررسی و پیرامون آن بحث و گفتگو شد.


  • ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان، جلسه کمیته فنی و شهرسازی با حضور شهردار ، نمایندگان شورای شهر و مدیران شهرداری برگزار شد.

در این جلسه مهندس حسین کهنوجی نماینده شورای شهر و دکتر مه لقا حکمت رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر و کارشناسان مربوطه حضور داشتند و پرونده های حوزه مسائل شهرسازی بررسی و پیرامون آن بحث و گفتگو گردید.

مطالب مــرتبط