x
غرفه های سطح شهر رفسنجان ساماندهی می شوند

غرفه های سطح شهر رفسنجان ساماندهی می شوند

صبح امروز جلسه شورای خدمات شهری با حضور سید ابراهیم صباغ جعفری نماینده شورای شهر در امر دکه ها و غرفه های سطح شهر، با هدف بررسی مشکلات و مطالبات غرفه داران و ارائه راهکار، در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تشکیل شد.


  • ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه پیرامون ساخت غرفه های ورودی رفسنجان بحث و گفتگو شد و مقرر گردید برای ساخت آن ها پس از جانمایی اقدام شود و در مکان هایی که امکان واگذاری نیست به درخواست کنندگان مکان های دیگری پیشنهاد گردد.

همچنین مقرر شد به منظور نظارت بر دکه ها تذکرات کتبی تنظیم و ارسال گردد و بازدید های منظم ماهانه در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا با فروش اقلام ممنوعه و غیربهداشتی و واگذاری دکه ها به اشخاص ثالت با هماهنگی مراجع نظارتی و انتظامی مرتبط برخورد قانونی خواهد شد.

در این جلسه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاون خدمات شهری و مدیران سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و جمعی از مدیران شهرداری نیز حضور داشتند.

مطالب مــرتبط