x
مدیرکل امور شهری استانداری کرمان : تفکر،کار ومدیریت جهادی شهردار رفسنجان قابل تحسین است

مدیرکل امور شهری استانداری کرمان : تفکر،کار ومدیریت جهادی شهردار رفسنجان قابل تحسین است

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان گفت:  شهر رفسنجان یک برند بزرگ برای استان کرمان است که با دید جهادی  و زحمات شبانه روزی مهندس کهنوجی در کنار یک شورای خوب بیش از هر زمان دیگری در حال…


  • ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان گفت:  شهر رفسنجان یک برند بزرگ برای استان کرمان است که با دید جهادی  و زحمات شبانه روزی مهندس کهنوجی در کنار یک شورای خوب بیش از هر زمان دیگری در حال پیشرفت وآبادانی است

?به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان علی شهسواری درنودو نهمین نشست شورای اسلامی شهررفسنجان بیان کرد: امروزه  مهمترین نیاز کشور کار جهادی است که همواره مورد تاکید می باشد که خوشبختانه اقدامات جهادی  مهندس کهنوجی بیانگر تصمیم درست شورای اسلامی شهر در انتخاب شهردار می باشد که از خدمات و  زحمات  شبانه روزی ایشان تشکر می کنم بخصوص بعد ازسیل که اوضاع شهر بسیار نابسامان بود و از نزدیک شاهد تلاش ها و سختی هایی که شهردار می کشید بودم اما با مدیریت جهادی  ایشان امروز انصافا چهره شهر خیلی عوض شده است که بی شک همراهی وهمدلی رئیس و اعضای شورا باعث شده شهر رفسنجان بدون حاشیه در مسیر پیشرفت حرکت نماید.

وی همچنین سکانداری دکتر فداکار بعنوان یک استاندار بومی را یک فرصت برای استان وشهر رفسنجان برشمرد که می توان حداکثر استفاده را از این مزیت را برد

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان با اشاره به بودجه ۱۰۰۰ میلیاردی شهرداری رفسنجان درسال‌جاری بیان کرد: تا امروز۹۵۸ میلیارد از بودجه محقق شده است که دو سوم آن حاصل  تلاش شهردار وشورای اسلامی شهررفسنجان بوده است که جای بسی تشکر  وقدردانی دارد ویک سوم آن ماحصل ارزش افزوده واعتبارات ملی بوده است.

شهسواری میزان سهمیه قیر رایگان که  سال گذشته به شهرداری رفسنجان اختصاص داده شده بودرا۵۵۲تن اعلام کردو گفت: در سال جاری این سهمیه مقدار۱۱۵۰ تن پیش بینی شده است.

وی با ضروری خواندن بحث پسماند ،سرمایه گذاری پایدار  شهرداری وسگ های بلاصاحب  که مزاحمت های بسیاری برای شهروندان بوجود آوردند و… از شهردار و شورای اسلامی خواست اجرا و حل  این مسائل را از اولویت های خود قرار دهند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان توجه به مسایل فرهنگی و آموزشی  شورای اسلامی شهررفسنجان را ستود وگفت: شورای شهر وشهرداری رفسنجان نسبت به سایر شهرهای استان به مسائل آموزش حساسیت بیشتری دارند

مطالب مــرتبط