x
مراسم معارفه مهندس ملکی به عنوان سرپرست شهرداری رفسنجان

مراسم معارفه مهندس ملکی به عنوان سرپرست شهرداری رفسنجان

دراین مراسم که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر،شورای معاونین ومدیران شهرداری برگزار شد.مهندس جهانگیر ملکی رسما به عنوان سرپرست شهرداری رفسنجان معرفی گردید.    

دراین مراسم که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر،شورای معاونین ومدیران شهرداری برگزار شد.مهندس جهانگیر ملکی رسما به عنوان سرپرست شهرداری رفسنجان معرفی گردید.

 

 

مطالب مــرتبط