x
فراهم شدن مقدمات احداث کتابخانه مرکزی در رفسنجان

فراهم شدن مقدمات احداث کتابخانه مرکزی در رفسنجان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان برگزار شد به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان به ریاست مهندس حسین رضایی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان و باحضور غلامحسینی معاون توسعه ؛ مدیریت…


  • ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان به ریاست مهندس حسین رضایی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان و باحضور غلامحسینی معاون توسعه ؛ مدیریت ومنابع انسانی شهرداری ومحمد آبادی رئیس اداره ارشاد ؛ هاشمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان وجمعی از مسئولین شهرستان درفرمانداری برگزار شد

در این نشست فرماندار رفسنجان گفت: مجوز واگذاری زمین جهت احداث کتابخانه مرکزی در این شهر، پس از تایید شورای اسلامی شهر صادر می شود.

حسین رضایی یان کرد: تا کنون چند جلسه پیگیری برای احداث کتابخانه مرکزی برگزار شده و در جلسه حاضر قرار شد مجوز واگذاری زمین جهت احداث آن در این شهر با تأیید شورای اسلامی شهر صادر شود.

وی افزود: همچنین با مشارکت شهرداری ، خیرین و سرمایه گذار این کتابخانه مرکزی ایجاد می شود .

مهندس رضایی بیان کرد: مهمترین مسئله ای که نوید احداث کتابخانه مرکزی منحصر بفرد شهرستان را می دهد اتفاق نظر همه مسئولین دست اندرکار بر ضرورت وجود و پیگیری برای انجام آن است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از چندین ماه پیگیری مداوم وطرح موضوع درجلسات متعدد انجام این کار به مرحله عملیاتی شدن نزدیک می شود که امیدورایم کتابخانه ای در شأن مردم این شهرستان ایجاد و مورد استفاده قرار گیرد.

مطالب مــرتبط