x
ملاقات حضوری رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان با شهروندان

ملاقات حضوری رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان با شهروندان

دیدارهای چهره به چهره سید حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهررفسنجان با شهروندان نشانگر دغدغه مندی مدیریت شهری نسبت به رفع معضلات شهری به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان خدمت به مردم، رفع دغدغه ها و رسیدگی به…


  • ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

دیدارهای چهره به چهره سید حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهررفسنجان با شهروندان نشانگر دغدغه مندی مدیریت شهری نسبت به رفع معضلات شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان خدمت به مردم، رفع دغدغه ها و رسیدگی به مطالبات شهروندان، فرصت مغتنم و ارزشمندی است که خیر و برکت آن راهگشای بسیاری از مسائل شهری می شود.

در همین راستا ملاقات صمیمی وچهره به چهره سیدحسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان با شهروندان امروز شنبه ۹ بهمن ماه ؛ طبق روال هفتگی با تعیین وقت قبلی از ساعت ۹ صبح آغاز شده و هنوز ادامه دارد.

از مهمترین اهداف مطرح شده:

۱- بررسی و رسیدگی به پرونده ها در حوزه های مختلف خدماتی ، عمرانی ، مالی ، امورشهر ، شهرسازی و فرهنگی .

۲- استماع مسائل طرح شده از سوی شهروندان ، رسیدگی به مطالبات و مشکلات آنان به صورت حضوری ومیدانی

 

مطالب مــرتبط