x
مهلت تخفیف پرداخت عوارض شهرداری تا ۱۵ اسفند تمدید شد

مهلت تخفیف پرداخت عوارض شهرداری تا ۱۵ اسفند تمدید شد

در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر رفسنجان با تمدید مهلت پرداخت عوارض شهرداری تا ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۲ موافقت شد.


  • ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، با توجه به استقبال مردم از تخفیفات ۲۵ درصدی عوارض شهرداری، رئیس، اعضای شورای شهر و شهردار رفسنجان در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورا، با تمدید مهلت پرداخت عوارض شهرداری تا ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۲ موافقت کردند.

 

مطالب مــرتبط