x
دیدار رئیس اداره آموزش وپرورش با اعضای شوراهای اسلامی شهررفسنجان به مناسبت روز ملی شوراها

دیدار رئیس اداره آموزش وپرورش با اعضای شوراهای اسلامی شهررفسنجان به مناسبت روز ملی شوراها

به مناسبت روز شوراها صورت گرفت ؛ دیداررئیس آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان معاون مدیرکل و رئیس آموزش وپرورش شهرستان رفسنجان وهئیت همراه با حضور در…


  • ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

به مناسبت روز شوراها صورت گرفت ؛ دیداررئیس آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان معاون مدیرکل و رئیس آموزش وپرورش شهرستان رفسنجان وهئیت همراه با حضور در ساختمان شورا با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان به مناسبت ۹ اردیبهشت ماه روز ملی شواها دیدار و گفتگو کردند

در ابتدا شفیعی رئیس اداره اموزش وپرورش  ضمن عرض تبریک هفته شورا به اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر ، شوراهای اسلامی را نماد مشارکت مردم در پیشبرد برنامه های جامعه دانست و افزودند: شوراها، بازوان مردم و مشاورینی امین برای مسئولین اجرایی هستند تا با همکاری این نهاد، ضمن شناسایی مسائل و مشکلات شهر  زمینه رفع آنها تسریع و تسهیل شود.

در این نشست همچنین بر لزوم همکاری هرچه بیشتر و همفکری اعضای شورابا اداره آموزش وپرورش  تاکیدشد ودرپایان این نشست با اهدا لوح و گل از رئیس واعضای شورای شهر تقدیر شد.

نشست صمیمی فرماندار با اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان چگنی

مطالب مــرتبط