x
نشست صمیمی رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان با انجمن کارآفرینان‌ شهرستان

نشست صمیمی رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان با انجمن کارآفرینان‌ شهرستان

?رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان با انجمن کارآفرینان شهرستان دیدار وگفتگو کردند. ?دراین نشست صمیمی که در مهمانسرای گردشگری برگزار شد رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و انجمن کارآفرینان در خصوص راههای همکاری،فرهنگ سازی .کار آفرینی وتولید به بحث…


  • ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

?رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان با انجمن کارآفرینان شهرستان دیدار وگفتگو کردند.

?دراین نشست صمیمی که در مهمانسرای گردشگری برگزار شد رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و انجمن کارآفرینان در خصوص راههای همکاری،فرهنگ سازی .کار آفرینی وتولید به بحث و تبادل نظر پرداختند .

 

مطالب مــرتبط