x
نشست صمیمی رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان با انجمن کارآفرینان‌ شهرستان

نشست صمیمی رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان با انجمن کارآفرینان‌ شهرستان

💥رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان با انجمن کارآفرینان شهرستان دیدار وگفتگو کردند. 🔻دراین نشست صمیمی که در مهمانسرای گردشگری برگزار شد رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و انجمن کارآفرینان در خصوص راههای همکاری،فرهنگ سازی .کار آفرینی وتولید به بحث…

💥رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان با انجمن کارآفرینان شهرستان دیدار وگفتگو کردند.

🔻دراین نشست صمیمی که در مهمانسرای گردشگری برگزار شد رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و انجمن کارآفرینان در خصوص راههای همکاری،فرهنگ سازی .کار آفرینی وتولید به بحث و تبادل نظر پرداختند .

 

مطالب مــرتبط