x
هجده سال قبل درساعت ۵:۲۶ صبح جمعه ۵ دی ماه دربم چه گذشت ؟

هجده سال قبل درساعت ۵:۲۶ صبح جمعه ۵ دی ماه دربم چه گذشت ؟

مرور این واقعه ناگوار، پس از گذشت هجده سال، همچنان خاطر هر انسان بشردوستی را اندوهگین می‌ کند. ساعت ۵:۲۶ جمعه پنجم دی‌ماه ؛ این ساعت و تاریخ امروز نیست. این ساعت و تاریخ حادثه‌ای هولناک است ؛ که درساعت…


  • ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

مرور این واقعه ناگوار، پس از گذشت هجده سال، همچنان خاطر هر انسان بشردوستی را اندوهگین می‌ کند.

ساعت ۵:۲۶ جمعه پنجم دی‌ماه ؛ این ساعت و تاریخ امروز نیست. این ساعت و تاریخ حادثه‌ای هولناک است ؛ که درساعت ۵:۲۶ جمعه پنجم دی‌ماه سال ۱۳۸۲دربم به وقوع پیوست ؛ که حالا دقیقاً هجده سال از وقوع آن می‌گذرد؛ هجده سال از تلخ‌ترین حادثه قرن معاصر؛هفده سال از جمعه‌ای فراموش نشدنی که یک شهر را ویران کرد و بیش از ۳۲ هزار نفر به خواب ابدی فرو رفتند.

۱۲ ثانیه زمان زیادی نیست؛ اما وقتی پای غرش زمین در میان باشد همین ۱۲ ثانیه کافی بود تا آن صبح جمعه بم،ویران شود.ساعات اول حادثه هر چه بود بهت و حیرت بود مردم چیزی که با چشم می‌دیدند برایشان قابل تصور نبود، وسعت زلزله محدود به یک روستا و محله نبود؛ زلزله یک شهر را با خاک یکسان کرده بود.

حالا دقیقاً هجده سال از سحرگاهی می‌گذرد که در عرض ۱۲ ثانیه یک شهر و مردمش را زیر رو کرد. قیامتی که فقط خدا می‌داند در آن روز بر بازماندگان چه گذشت.

یاد وخاطره ی هم استانی های عزیزی که درحادثه تلخ و غمبار زلزله بم جان خود را از دست دادند،گرامی باد./به قلم فاطمه استادحسینی

مطالب مــرتبط