x
پیام تقدیر و تشكر رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان از فرماندار سابق شهرستان رفسنجان

پیام تقدیر و تشكر رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان از فرماندار سابق شهرستان رفسنجان

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان در پیامی از زحمات جناب اقای مشکی فرماندار اسبق شهرستان رفسنجانتقدیر وتشکر نمودند. متن این پیام بدین شرح است: بسمه تعالی چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری در سنگر…

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان در پیامی از زحمات جناب اقای مشکی فرماندار اسبق شهرستان رفسنجانتقدیر وتشکر نمودند.

متن این پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی

چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری در سنگر خدمت به مردم و در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی، خالصانه از هیچ کوششی دریغ ننموده و با پذیرش غم و شادی و با توکل به ایزد منان از جان و مال خود گذشته و با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند جناب آقای رضا مشکی ازاینکه مدتی از بهترین روزهای خود را در کنف الطاف خاصه ی الهی درکسوت فرماندار شهرستان رفسنجان به انجام وظیفه ی ثمر بخش و موثر در این خطه از سرزمین ایران عزیز پرداخته اید خدای بزرگ را شاکر و اینک که تقدیر الهی توفیق خدمت گزاری در مسندی دیگر را به جنابعالی ارزانی داشته ، بسی شایسته است به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی شهرستان رفسنجان نهایت سپاس و قدر دانی را خدمت حضرت عالی ابراز داریم.

رئیس واعۻای شورای اسلامی شهر رفسنجان

مطالب مــرتبط