x
پیگیری مطالبات مردمی در نود و چهارمین کمیسیون عمران شورا

پیگیری مطالبات مردمی در نود و چهارمین کمیسیون عمران شورا

نود و چهارمین کمیسیون عمران با بررسی نامه ها و درخواست های مردمی به پایان رسید.


  • ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، نود و چهارمین کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی به ریاست مهندس علی میربابایی و اعضای کمیسیون پیرامون بررسی نامه ها و درخواست های مردمی برگزار شد.

مطالب مــرتبط