x
کمیته فنی و شهرسازی شهرداری رفسنجان برگزار شد

کمیته فنی و شهرسازی شهرداری رفسنجان برگزار شد

در جلسه کمیته فنی و شهرسازی شهرداری رفسنجان با حضور مهندس حسین کهنوجی عضو شورای شهر، درخواست های شهروندی بررسی گردید.


  • ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه که معاون شهرسازی و امور زیربنایی، مدیران مناطق و کارشناسان حوزه شهرسازی حضور داشتند، پرونده های شهرسازی بررسی و پیشنهادات مختلف ارائه شد.
مطالب مــرتبط