x
گزارشی کوتاه ازفعالیت های شورای ششم در هفته ای که گذشت.

گزارشی کوتاه ازفعالیت های شورای ششم در هفته ای که گذشت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان اهم فعالیت های شورای اسلامی شهر رفسنجان در هفته ای که گذشت به شرح زیر میباشد:   ۱_برگزاری جلسه کارگروه قرآن وعترت کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر ۲_برگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون…


  • ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان اهم فعالیت های شورای اسلامی شهر رفسنجان در هفته ای که گذشت به شرح زیر میباشد:

 

۱_برگزاری جلسه کارگروه قرآن وعترت کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر

۲_برگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای شهر

۳_برگزاری دهمین جلسه کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای شهر

۴_دیدار مدیران کانون های اگهی وتبلیغات شهرستان با رئیس شورا

۵_برگزاری بیست وسومین جلسه شورای اسلامی شهر

۶_دیدار با خانواده شهید حسین رودینی

۷_برگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای شهر

۸_انتخاب رئیس کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای شهر

۹_بازدید از پروژه های گردشگری و کارآفرینی روستای ساقی

۱۰_حضور در آیین افتتاحیه فضای سبز و یادمان خیردانشگاه پیام نور

۱۱_بازدیدمیدانی از برخی نقاط سطح شهر

مطالب مــرتبط