x
گوشه ای از اقدامات شورای اسلامی شهر وشهرداری در پی سیلاب چند روز گذشته

گوشه ای از اقدامات شورای اسلامی شهر وشهرداری در پی سیلاب چند روز گذشته

تصاویر منتخب از گوشه ای از اقدامات شورای اسلامی شهر وشهرداری در پی سیلاب چند روز گذشته حضور رئیس واعضای شورای شهر در کمک رسانی به سیل زدگان


  • ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

تصاویر منتخب از گوشه ای از اقدامات شورای اسلامی شهر وشهرداری در پی سیلاب چند روز گذشته

حضور رئیس واعضای شورای شهر در کمک رسانی به سیل زدگان

مطالب مــرتبط