x
از احداث و سرمایه گذاری گذر ولایت تا ساماندهی و توسعه ورودی شرقی شهر

از احداث و سرمایه گذاری گذر ولایت تا ساماندهی و توسعه ورودی شرقی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه احداث گذر ولایت بعنوان مرکز فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در ابتدای بلوار خلیج فارس، جمع آوری نخاله های ساختمانی و طرح ساماندهی و توسعه ورودی شرقی شهر که توسط مهندسین…


  • ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه احداث گذر ولایت بعنوان مرکز فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در ابتدای بلوار خلیج فارس، جمع آوری نخاله های ساختمانی و طرح ساماندهی و توسعه ورودی شرقی شهر که توسط مهندسین مشاور در حال انجام است، مطرح و بررسی شد.

مطالب مــرتبط