x
بررسی وضعیت اورژانس اجتماعی رفسنجان

بررسی وضعیت اورژانس اجتماعی رفسنجان

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، پیرو درخواست اورژانس اجتماعی مبنی بر اختصاص زمین برای ساخت مرکز نگهداری از آسیب دیدگان، مقرر شد پس از بازدید توسط رئیس کمیسیون بهداشت شورا و نماینده ای از اورژانس اجتماعی، موضوع پیگیری،…


  • ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، پیرو درخواست اورژانس اجتماعی مبنی بر اختصاص زمین برای ساخت مرکز نگهداری از آسیب دیدگان، مقرر شد پس از بازدید توسط رئیس کمیسیون بهداشت شورا و نماینده ای از اورژانس اجتماعی، موضوع پیگیری، برآورد و اجرایی شود.

مطالب مــرتبط