x
برگزاری جلسه کارگروه بررسی پروژه پیامبر اعظم (ص)

برگزاری جلسه کارگروه بررسی پروژه پیامبر اعظم (ص)

حضورمهندس میربابایی نایب رئیس و رئیس کمیسیون عمران و مهندس کهنوجی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر درجلسه کارگروه بررسی پروژه پیامبر اعظم (ص) در این جلسه که اعضا وکارشناسان مربوطه و مدیراملاک شهرداری نیز حضور داشتندحاضرین در جلسه پیرامون…


  • ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

حضورمهندس میربابایی نایب رئیس و رئیس کمیسیون عمران و مهندس کهنوجی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر درجلسه کارگروه بررسی پروژه پیامبر اعظم (ص)

در این جلسه که اعضا وکارشناسان مربوطه و مدیراملاک شهرداری نیز حضور داشتندحاضرین در جلسه پیرامون مباحث مربوط به پروژه بحث وتبادل نظر کردند.

مطالب مــرتبط