x
پنجاه و دومین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رفسنجان در صحن شورا برگزارشد

پنجاه و دومین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رفسنجان در صحن شورا برگزارشد

پنجاه و دومین جلسه کمیسیون عمران،معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس علی میربابایی در سالن جلسات این نهاد برگزارشد در این جلسه که رئیس شورا ؛ اعضای کمیسیون و روسای اداره املاک وشهرسازی شهرداری حضور دارنددر خصوص…


  • ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

پنجاه و دومین جلسه کمیسیون عمران،معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس علی میربابایی در سالن جلسات این نهاد برگزارشد

در این جلسه که رئیس شورا ؛ اعضای کمیسیون و روسای اداره املاک وشهرسازی شهرداری حضور دارنددر خصوص نامه های واصله ملکی بحث وتبادل نظرشد
در ادامه چندین لایحه ملکی در این جلسه تصویب و جهت تایید نهایی به جلسه شورای شهر ارجاع شد

مطالب مــرتبط