x
آیین رونمایی وبررسی کتاب رفسنجان و پارلمان برگزار شد

آیین رونمایی وبررسی کتاب رفسنجان و پارلمان برگزار شد

آیین رونمایی وبررسی کتاب رفسنجان و پارلمان به همت خانه خیام شهرداری ۲۶ بهمن ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی هاشمیان ،سید محمدگلاب زاده (بنیانگذارمرکزکرمان شناسی)و مهندس انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان واناردرمجلس ؛سرکارخانم دکترنوری عضوشورای اسلامی شهر ؛…

آیین رونمایی وبررسی کتاب رفسنجان و پارلمان به همت خانه خیام شهرداری ۲۶ بهمن ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی هاشمیان ،سید محمدگلاب زاده (بنیانگذارمرکزکرمان شناسی)و مهندس انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان واناردرمجلس ؛سرکارخانم دکترنوری عضوشورای اسلامی شهر ؛ مهندس پور اسدالهی معاون شهر سازی وامور زیر بنایی ،رفیعی مدیراداره فرهنگی اجتماعی شهرداری و جمعی از مسئولین شهرستان در سالن نظام مهندسی برگزار شد در حاشیه این مراسم با برنامه های شاد ومتنوعی آغاز و در پایان از پوستر این کتاب نیز رونمایی شد

مطالب مــرتبط