x
بازدیدمیدانی  مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان کرمان واعضاشورا از بافت تاریخی شهر رفسنجان

بازدیدمیدانی مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان کرمان واعضاشورا از بافت تاریخی شهر رفسنجان

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان ظهر امروز مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان کرمان همراه با رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ؛رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان وجمعی ازمدیران و کارشناسان اداره بازآفرینی شهرداری از بافت تاریخی…


  • ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان ظهر امروز مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان کرمان همراه با رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ؛رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان وجمعی ازمدیران و کارشناسان اداره بازآفرینی شهرداری از بافت تاریخی شهر رفسنجان (۲۱هکتاری) بازدید کردند

↙️این بازدیدبه منظور بررسی وضعیت بافت تاریخی و نظارت بر شیوه فعالیتهای ساخت و ساز در این بخش انجام شد

↙️فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان در این بازدید با بررسی فعالیتهای مربوط به ساخت و ساز و مجوزات صادر شده، بر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به بافت تاریخی و صیانت از آثار تاریخی تاکید کرد.

↙️وی همچنین از تلاش‌های بی وقفه شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان در احیا بافت تاریخی رفسنجان قدر دانی کرد

↙️لازم به ذکراست بافت تاریخی رفسنجان درمجموع ۱۳۶ هکتارمیباشد که ۲۱هکتار ان مورد بازدیدمدیرکل وهئیت همراه قرار گرفت

 

مطالب مــرتبط