x
بازدید مهندس فتحیان و سرکار خانم دکترنوری همراه با عظیمی زاده شهردار رفسنجان از نور پردازی بلوار شهیدمطهری

بازدید مهندس فتحیان و سرکار خانم دکترنوری همراه با عظیمی زاده شهردار رفسنجان از نور پردازی بلوار شهیدمطهری

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان شامگاه دوشنبه ۱۱ آذرماه مهندس عظیمی زاده شهردار و همراه با مهندس فتحیان وسرکار خانم دکتر نوری عضوشورای اسلامی شهر رفسنجان از نور پردازی بلوار شهیدمطهری بازدید داشتند

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان شامگاه دوشنبه ۱۱ آذرماه مهندس عظیمی زاده شهردار و همراه با مهندس فتحیان وسرکار خانم دکتر نوری عضوشورای اسلامی شهر رفسنجان از نور پردازی بلوار شهیدمطهری بازدید داشتند

مطالب مــرتبط