x
بازدید مهندس فتحیان و سرکار خانم دکترنوری همراه با عظیمی زاده شهردار رفسنجان از نور پردازی بلوار شهیدمطهری

بازدید مهندس فتحیان و سرکار خانم دکترنوری همراه با عظیمی زاده شهردار رفسنجان از نور پردازی بلوار شهیدمطهری

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان شامگاه دوشنبه ۱۱ آذرماه مهندس عظیمی زاده شهردار و همراه با مهندس فتحیان وسرکار خانم دکتر نوری عضوشورای اسلامی شهر رفسنجان از نور پردازی بلوار شهیدمطهری بازدید داشتند


  • ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان شامگاه دوشنبه ۱۱ آذرماه مهندس عظیمی زاده شهردار و همراه با مهندس فتحیان وسرکار خانم دکتر نوری عضوشورای اسلامی شهر رفسنجان از نور پردازی بلوار شهیدمطهری بازدید داشتند

مطالب مــرتبط