x
بررسی و تصویب خرید ۱۲ دستگاه مینی بوس برای ناوگان حمل ونقل شهرداری

بررسی و تصویب خرید ۱۲ دستگاه مینی بوس برای ناوگان حمل ونقل شهرداری

💥دریکصدوپنجاه وششمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان جزئیات لایحه ی خرید ۱۲دستگاه مینی بوس بررسی و تصویب شد 📌به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان در یکصدوپنجاه وششمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان که باحضور رئیس واعضای…

💥دریکصدوپنجاه وششمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان جزئیات لایحه ی خرید ۱۲دستگاه مینی بوس بررسی و تصویب شد

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان در یکصدوپنجاه وششمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان که باحضور رئیس واعضای شورای اسلامی شهر وشهردار رفسنجان برگزار شد لایحه خرید ۱۲ دستگاه مینی بوس ۱۹ نفره جدید درصحن شورای اسلامی شهر بررسی و به رای گذاشته شد که با رای اکثریت اعضای شورا این موضوع مصوب ودر دستور کارقرار گرفت ۰

💢این مصوب فرصت مناسبی برای ناوگان حمل ونقل شهری که مورد استقبال شهرداری رفسنجان قرار گرفت

مطالب مــرتبط