x
جلسه فصلی پیگیری روندساخت بیمارستان ابن سینا در شورا برگزار شد

جلسه فصلی پیگیری روندساخت بیمارستان ابن سینا در شورا برگزار شد

📌 به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه فصلی پیگیری روندساخت بیمارستان ابن سینا دوشنبه ۲۷ آبان ماه با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ، شهردار ، نماینده مردم رفسنجان واناردرمجلس،فرماندار، هیئت مدیره ومشاوره…

📌 به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه فصلی پیگیری روندساخت بیمارستان ابن سینا دوشنبه ۲۷ آبان ماه با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ، شهردار ، نماینده مردم رفسنجان واناردرمجلس،فرماندار، هیئت مدیره ومشاوره بیمارستان و جمعی از مسئولین شهرستان در صحن شورا برگزار شد .
در این جلسه هیات مدیره بیمارستان ابن سینا گزارشی از پیشرفت عملکرد خودرا به شورا ارائه دادند.

مطالب مــرتبط