x
جلسه فصلی پیگیری روند ساخت بیمارستان جدیدالاحداث تسکین برگزار شد

جلسه فصلی پیگیری روند ساخت بیمارستان جدیدالاحداث تسکین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه فصلی پیگیری روند ساخت بیمارستان جدید الاحداث تسکین شنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ، امام جمعه؛ فرماندار، هیئت مدیره ومشاوره بیمارستان و جمعی…


  • ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه فصلی پیگیری روند ساخت بیمارستان جدید الاحداث تسکین شنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ، امام جمعه؛ فرماندار، هیئت مدیره ومشاوره بیمارستان و جمعی از مسئولین شهرستان در صحن شورا برگزار شد

در جلسه مذکورگزارشی ازپیشرفت فیزیکی و اقدامات انجام یافته وهمچنین مشکلات پیش رو به حضار ارائه شد که موردبحث وبررسی قرار گرفت و مقررشداقدامات لازم جهت رفع مشکلات صورت گیرد

شایان ذکر است؛ در این جلسه تصمیماتی جهت تسریع در روند احداث بیمارستان و پارک ۱۹هکتاری شوراکه باهدف ارائه خدمات درمانی وپزشکی مطلوب به شهروندان ایجاد می شود اتخاد وبر تداوم پیگیری ها واقدامات لازم تاکید شد .

 

مطالب مــرتبط