x
روز دانشجو گرامی باد

روز دانشجو گرامی باد

♻️ دانشجو ،ذخیره حیاتی کشوراست “مقام معظم رهبری مدظله العالی” ?روز قلم‌های تیز، روز فکرهای خلاق ،روز اندیشه‌های نو، روز دانشجو مبارک . . .


  • ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

♻️ دانشجو ،ذخیره حیاتی کشوراست “مقام معظم رهبری مدظله العالی”

?روز قلم‌های تیز، روز فکرهای خلاق ،روز اندیشه‌های نو، روز دانشجو مبارک . . .

مطالب مــرتبط